Základní škola Broumy

Školská rada

První schůze nové školské rady se uskutečnila 17. 10. 2017.
Ve školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy. V našem případě se jedná o 2 volené zástupce rodičů, 2 zvolené učitele a 2 jmenované zástupce zřizovatele.

Za členy školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců:

 • Za členy školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců:
  • Stanislav Müller – předseda rady
  • Jana Sklenářová
 • Za členy školské rady byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků:
  • Milena Frýbertová
  • Jana Malcová
 • Za členy školské rady byli jmenováni za zřizovatele:
  • Mgr. Jitka Balvínová – místopředsedkyně rady
  • Mgr. Hana Pavlíčková DiS
Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – ZŠ, ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600

Partneři školy:
© 2008 - 2021 Základní škola Broumy