ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

Školská rada

Ve školské radě jsou rovným dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel školy. V našem případě se jedná o 2 volené zástupce rodičů, 2 zvolené učitele a 2 jmenované zástupce zřizovatele.

Za členy školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců:

 • Za členy školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců:
  Stanislav Müller – předseda školské rady (kontakt : st.muller@seznam.cz, tel. číslo: 605 238 969)
  Blanka Orthová
 • Za členy školské rady byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků:
  Mgr. Marcela Mlýnková
  Jana Malcová – místopředsedkyně školské rady
 • Za členy školské rady byli jmenováni za zřizovatele:
  Petr Jirka
  Veronika Závorová
Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2024 Základní škola Broumy