Základní škola Broumy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště  poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. K hlavním cílům ŠPP patří vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjetky školy, zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a následná koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními.

Výchovný poradce: Milena Frýbertová
Pedagog s rozšířeným vzděláním pro speciální pedagogiku: Mgr. Markéta Čermáková
Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iva Šimurdová
Asistent pedagoga: Bc. Petra Krubová

Konzultační hodiny kdykoliv dle předchozí domluvy osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 311 585 107

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – škola, ŠD 1. oddělení p. Prouzová, ŠJ p. Hrdličková
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2020 Základní škola Broumy