ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště  poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. K hlavním cílům ŠPP patří vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjetky školy, zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a následná koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními.

Výchovný poradce: Milena Frýbertová
Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iva Šimurdová
Asistent pedagoga: Bc. Petra Krubová

Konzultační hodiny kdykoliv dle předchozí domluvy osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 311 585 107

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2024 Základní škola Broumy