ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

Projekt EU

EU+MŠMT Barevné RGB
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Operační program Jan Amos Komenský
Šablony pro MŠ a ZŠ I

   Od 1. září 2023 probíhá v naší škole realizace projektu „Učíme se společně IV“. Tento projekt je realizován z finančních prostředků OP VVV – tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ I a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V rámci tohoto projektu byla zavedena pozice školního asistenta v základní škole a školního asistenta v mateřské škole. V rámci inovativního vzdělávání žáků se žáci budou vzdělávat prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Pracovníci  ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí formou kurzů.

Konec projektu je naplánován na 31. 8. 2025.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2024 Základní škola Broumy