Projekt EU

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ II

   Od 1. září 2019 probíhá v naší škole realizace projektu „Učíme se společně II“. Tento projekt je realizován z finančních prostředků OP VVV – tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ II a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků všech žáků v klíčových kompetencích a zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.

V rámci tohoto projektu byla zavedena pozice školního asistenta v základní škole, školní družině a školního asistenta v mateřské škole. Během dvouleté realizace se budou vzdělávat pedagogičtí pracovníci v základní i v mateřské škole. Vzdělávat se budou v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti. cizí jazyky, polytechnické vzdělávání a ICT. Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole  budou navíc pořádat projektové dny. Od září probíhá v základní škole realizace čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her, do kterých se mohly děti přihlásit, a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Konec projektu je naplánován na 31. 8. 2021.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – ZŠ, ŠD 1. oddělení p. Prouzová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Hubingerová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2021 Základní škola Broumy