ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

Projekt EU

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ III

   Od 1. září 2021 probíhá v naší škole realizace projektu „Učíme se společně III“. Tento projekt je realizován z finančních prostředků OP VVV – tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ III a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků všech žáků v klíčových kompetencích a zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.

V rámci tohoto projektu byla zavedena pozice školního asistenta v základní škole a školního asistenta v mateřské škole. Pedagogičtí pracovníci v základní i mateřské škole  budou pořádat projektové dny. Od září probíhá v základní škole realizace Klubu komunikace v cizím jazyce,  do kterého se mohly děti přihlásit a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. V některých vyučovacích hodinách budou do výuky zapojeny digitální technologie v rámci šablony Využití ICT ve vzdělávání.

Konec projektu je naplánován na 30. 6. 2023.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2023 Základní škola Broumy