ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

Bakaláři – elektronická žákovská knížka

Žáci od 3. do 9. třídy mají  elektronickou žákovskou knížku (dále jen eŽK). Každý  zákonný zástupce  má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému. Zákonní zástupci žáka se budou přihlašovat pomocí přístupových údajů přes odkaz na této stránce vpravo do systému Bakaláři.
V eŽK bude zaznamenávána průběžná klasifikace. V eŽK může být známce přidělena tzv. váha – číslo 1-10, pomocí kterého přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím je známka důležitější). O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel předmětu.
Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka . Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2024 Základní škola Broumy