Základní škola Broumy

Školní družina

Informace k provozu školní družiny:

 1. Provoz ŠD je: po – pá, 11.30 – 16.30 hod.
 2. Hlavní činnost probíhá od 13.00 – 14.30. V tuto dobu nelze děti vyzvedávat, protože tato činnost může probíhat mimo prostory školní družiny.
 3. Na oběd odcházíme v 11.50. a do ŠD se vracíme přibližně ve 12.15 hodin. Obědy se přihlašují a odhlašují u p. Hrdličkové 311 585 107.
 4. Děti s odpolední docházkou si přinesou podepsané převlečení na pobyt venku, bačkory (podepsané), větší sáček nebo tašku na uložení věcí v šatně ŠD, náhradní klíč od šatní skříňky, 1 roličku toaletního papíru, svačinu a pití dle uvážení.
 5. Provoz ŠD během prázdnin (netýká se hlavních prázdnin) je zajištěn podle zájmu (počet přihlášených žáků musí být větší než 10). Přihlášení je závazné, neúčast je nutné řádně omluvit.
 6. Děti, které budou z vážných důvodů odcházet jinak než mají na zápisovém lístku a neodchází-li s rodiči, budou mít čitelně napsaný lístek s datem a hodinou odchodu, podepsaný rodiči. Bez tohoto lístečku nebudou uvolněny. Omluvu nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob je neprokazatelný.
 7. Pokud si rodiče přijdou dítě vyzvednout, mohou použít telefon u vchodu do šaten nebo do MŠ. Pak zde vyčkejte na příchod dítěte. Děti, které si rodiče vyzvedávají po obědě, je nejlépe vyzvednout od 12.30 do 12.45 hodin než bude zamčena škola.
 8. Vybírání poplatků: uplatasd13
  • v září – za měsíce září, říjen, listopad, prosinec
  • v lednu – za leden, únor, březen
  • v dubnu – za duben, květen, červen
  • číslo účtu 1301526684/0600, variabilní symbol 60920 nebo hotově ve ŠD

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – škola, ŠD 1. oddělení p. Prouzová, ŠJ p. Hrdličková
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2020 Základní škola Broumy