ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

Školní družina

Informace k provozu školní družiny:

 1. Provoz ŠD je: po – pá, 11.30 – 17.00 hod.
 2. Hlavní činnost probíhá od 13.00 – 14.30. V tuto dobu nelze děti vyzvedávat, protože tato činnost může probíhat mimo prostory školní družiny.
 3.  Obědy se přihlašují a odhlašují u p. Hrdličkové 311 585 107.
 4. Děti s odpolední docházkou si přinesou: 300 Kč na pomůcky a materiál na vyrábění, podepsané převlečení na pobyt venku, bačkory se světlou podrážkou(podepsané), větší sáček nebo tašku na uložení věcí v šatně ŠD, náhradní klíč od šatní skříňky, 1 roličku toaletního papíru, 1 balení papírových kapesníků, svačinu a pití dle uvážení.
 5. Provoz ŠD během prázdnin (netýká se hlavních prázdnin) je zajištěn podle zájmu (počet přihlášených žáků musí být větší než 10). Přihlášení je závazné, neúčast je nutné řádně omluvit.
 6. Děti, které budou z vážných důvodů odcházet jinak než mají na zápisovém lístku a neodchází-li s rodiči, budou mít čitelně napsaný lístek s datem a hodinou odchodu, podepsaný rodiči. Bez tohoto lístečku nebudou uvolněny.
 7. Pokud si rodiče přijdou dítě vyzvednout, mohou použít telefon u vchodu do bývalé MŠ. Pak zde vyčkejte na příchod dítěte.
 8. Žádáme rodiče, aby se seznámili s vnitřním řádem školní družiny na internetových stránkách školy.
 9. Vybírání poplatků: Úplata za školní družinu
  • do 15. října – za měsíce září, říjen, listopad, prosinec
  • do 15. února – za leden až červen
  • číslo účtu 1301526684/0600, variabilní symbol 60920
Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2024 Základní škola Broumy