Školní družina

Informace k provozu školní družiny:

 1. Provoz ŠD je: po – pá, 11.30 – 16.30 hod.
 2. Hlavní činnost probíhá od 13.00 – 14.30. V tuto dobu nelze děti vyzvedávat, protože tato činnost může probíhat mimo prostory školní družiny.
 3. Na oběd odcházíme v 11.50. a do ŠD se vracíme přibližně ve 12.15 hodin. Obědy se přihlašují a odhlašují u p. Hrdličkové 311 585 107.
 4. Děti s odpolední docházkou si přinesou: 200 Kč na pomůcky a materiál na vyrábění, podepsané převlečení na pobyt venku, bačkory se světlou podrážkou(podepsané), větší sáček nebo tašku na uložení věcí v šatně ŠD, náhradní klíč od šatní skříňky, 1 roličku toaletního papíru, 1 balení papírových kapesníků, svačinu a pití dle uvážení.
 5. Provoz ŠD během prázdnin (netýká se hlavních prázdnin) je zajištěn podle zájmu (počet přihlášených žáků musí být větší než 10). Přihlášení je závazné, neúčast je nutné řádně omluvit.
 6. Děti, které budou z vážných důvodů odcházet jinak než mají na zápisovém lístku a neodchází-li s rodiči, budou mít čitelně napsaný lístek s datem a hodinou odchodu, podepsaný rodiči. Bez tohoto lístečku nebudou uvolněny. Omluvu nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob je neprokazatelný.
 7. Pokud si rodiče přijdou dítě vyzvednout, mohou použít telefon u vchodu do šaten. Pak zde vyčkejte na příchod dítěte. Děti, které si rodiče vyzvedávají po obědě, je nejlépe vyzvednout od 12.30 do 12.45 hodin než bude zamčena škola.
 8. Žádáme rodiče, aby se seznámili s vnitřním řádem školní družiny na internetových stránkách školy.
 9. Vybírání poplatků: Úplata za školní družinu
  • do 15. října – za měsíce září, říjen, listopad, prosinec
  • do 15. února – za leden až červen
  • číslo účtu 1301526684/0600, variabilní symbol 60920
Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – ZŠ, ŠD 1. oddělení p. Prouzová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Hubingerová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2021 Základní škola Broumy