ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
BROUMY
Základní škola Broumy

O Základní škole

Název Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Sídlo Broumy, Školní ulice 242, PSČ 267 42
Právní forma Právní subjekt – příspěvková organizace od 1. 7. 1994
IČO 47515911
Zřizovatel Obec Broumy, IČO: 00233145
Sídlo U Radnice 73, 267 42 Broumy
Typ školy Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm a MŠ
Počet tříd 9 + 2 oddělení školní družiny, 1 třída MŠ
Součásti školy Školní družina, kapacita 60 žáků, IZO: 113100264
Školní jídelna, kapacita 300 jídel, IZO: 113100272
Mateřská škola kapacita 28 dětí, IZO: 007510705
Základní škola, kapacita 300 žáků, IZO: 047515911

Historie

Měšťanská a obecná škola byla otevřena pro obce Broumy a Kublov 1. září 1946. Až do otevření nové školní budovy čp. 242 v roce 1961 probíhala výuka ve starých školních budovách v obou obcích. Otevřením nové školní budovy v roce 1961 se výrazně zlepšily podmínky pro učitele i žáky, přestože až do roku 1999 docházeli žáci i zaměstnanci na obědy za každého počasí do jídelny vzdálené víc jak 0,5 km. Téměř stejnou vzdálenost musely denně překonávat děti zapsané do školní družiny. Toto 38 let trvající putování bylo ukončeno otevřením přístavby školy v roce 1999. Jejím otevřením získala škola zejména moderní kuchyň s jídelnou, učebnu PC, dva kabinety a místnost pro žákovskou knihovnu. Otevřením nově vybudovaného sportoviště 3. 9. 2000 byla završena snaha ředitelství ZŠ a obce o úplné dokončení a modernizaci školního areálu.Děti a učitelé tak získali jedno z nejmodernějších sportovišť na okrese.

Od 1. ledna 2003 je součástí základní školy mateřská škola, která využívá krásné a moderní prostředí v přístavbě ZŠ. MŠ má k dispozici také dostatečně prostornou zahradu s dobře vybaveným zázemím. Mateřská škola zahájila svou činnost v obci v lednu 1946 ve třídě měšťanské školy, kde je dnes umístěna obecní knihovna. Nový školní rok 1946 – 47 zahájila MŠ svou činnost v největší třídě pobočné budovy měšťanské školy. Od 23. června 1957 až do r. 2001, tedy plných 44 let, měla MŠ svou vlastní budovu u hřiště TJ Broumy. V roce 2001 se přestěhovala mateřská škola do již zmíněných nových prostor v přístavbě základní školy. Tak bylo završeno úsilí předchozích generací a dnes jsou všechna školská zařízení v obci soustředěna do jednoho, velmi pěkného areálu.

Spádový obvod broumské školy je specifický hlavně svou polohou v nejzápadnější části berounského okresu, téměř uprostřed CHKO Křivoklátsko. Několik dětí dojíždí do školy z obce Skryje a Karlov, které náleží k okresu Rakovník. Veškerý provoz školy je podřízen dopravní obslužnosti regionu a časovým možnostem přespolních žáků. Největší problémy s dopravou, zejména v zimních měsících, mají žáci z obce Skryje, která je vzdálena 11 km a autobus jede jenom třikrát denně.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

311 585 107ZŠ, ředitel školy
606 254 643 –  ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2024 Základní škola Broumy