Základní škola Broumy

Poslední aktualita: Volby do školské rady

Datum publikování: Pondělí 30. 8. 2021, 11:05

V letošním roce skončilo funkční období školské rady. Proto musí být podle školského zákona ustavena školská rada nová. Obec Broumy, jako zřizovatel, určila počet členů rady na 6, po dvou zástupcích z řad rodičů a pedagogických pracovníků školy a dva zástupce jmenuje obec. Volba zástupců rodičů bude provedena ve dnech 20. 9. – 24. 9. 2021 korespondenční formou v souladu s volebním řádem vydaným obcí Broumy. Hlasovací lístky obdrží žáci ve škole. Na hlasovacím lístku najdou zákonní zástupci všechny potřebné informace.

 

 

 

Přihlášku ke stravování pro nové strávníky (žáci 1. třídy + noví žáci v MŠ) zasílejte na email jidelnabroumy@seznam.cz od 23.8.2021.
Odkaz na přihlášku zde.

Hygienická opatření školy ve školním roce 2021-2022
Testování v září 2021

 

Starší aktuality

Publikováno: Pondělí 21. 12. 2020, 10:28

Archiv aktualit:

Odběr RSS

Nadcházející události

29. 9. – Nemoc jménem šikana

preventivní program pro žáky 7. a 9. třídy

od 29. 9. začíná výuka plavání pro žáky 2, 3. třídy a MŠ

10 lekcí v bazénu v Hořovicích

23. 9. – Recyklace hrou

Výukový program, při kterém se žáci  (1. i 2. stupeň)  hravou formou dozvědí jednak o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí – pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a také pochopí, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Žáci přitom budou pracovat s modely elektrozařízení i s dalšími vhodnými pomůckami.

Pomůcky pro prvňáky

Co budu potřebovat do 1. třídy

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – ZŠ, ŠD 1. oddělení p. Prouzová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Fuxová

číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600

Partneři školy:
© 2008 - 2021 Základní škola Broumy