Upozornění pro rodiče žáků 8. třídy

Datum publikování: Čtvrtek 6. 2. 2020, 11:40

Ve čtvrtek 6.2. byl spuštěn zkušební provoz elektronické žákovské knížky (dále jen eŽK). Každý  zákonný zástupce (zatím jen žáků 8. třídy) má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému. Zákonní zástupci žáka se budou přihlašovat pomocí přístupových údajů přes odkaz na této stránce vpravo do systému Bakaláři.
V eŽK bude zaznamenávána průběžná klasifikace. V eŽK může být známce přidělena tzv. váha – číslo 1-10, pomocí kterého přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím je známka důležitější). O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel předmětu.
Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka . Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

Archiv aktualit

Všechny aktuality lze nalézt v archivu, rozdělené podle roku publikace.

Všechny aktuality z roku:

Odběr RSS

Využijte možnosti přihlásit se k odběru aktualit pomocí RSS kanálu.

Odběr RSS
Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Školní jídelna – paní Hrdličková – 311 585 107, jidelnabroumy@seznam.cz

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – ZŠ, ŠD 1. oddělení p. Prouzová
604 421 941 – MŠ p. uč. Seidlová
737 703 326 – MŠ p. uč. Hubingerová
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2020 Základní škola Broumy